Andrzej Kapusta

Nauka i dydaktyka

Filozofia Psychiatrii 14 kwietnia 2010

Filozofia (w) psychiatrii, „Filozoficznie” (wydawnictwo internetowe), wiosna 2007, http://www.filozoficznie.pl/4/38_A_Kapusta_Filozofia_(w)_psychiatrii.pdf

Szaleństwo i władza: wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (1999, UMCS, promotor: prof. Z. Cackowski)

Can Mental Illness Be Naturalised (po polsku)

POJĘCIE CHOROBY PSYCHICZNEJ KARLA JASPERSA A WSPÓŁCZESNE KLASYFIKACJE , Hexis, 1-2, 2011
Karla Jaspersa projekt psychopatologii, Studia Philosophiae Christianae, 2(2010), s. 105-128 online