Andrzej Kapusta

Nauka i dydaktyka

DYDAKTYKA 14 Kwiecień 2010

Racjonalność szaleństwaFakultet: Racjonalność szaleństwa: w: Racjonalności w nauce i życiu społecznym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.