Andrzej Kapusta

Nauka i dydaktyka

Wybrane artykuły 14 kwietnia 2010

Książka: Szaleństwo i Metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii: UMCS Lublin 2010
SPIS TRESCI,  wstęp, zakonczenie recenzja Prof. T. Kobierzyckiego: FILOZOFIA PSYCHIATRII EKSTREMALNEJ, HEKSIS Nr 1-2/2011 http://heksis.com,
info

Wybrane artykuły online:

2011

– Racjonalność, przekonania i epistemologia zaangażowana, w: Religia-Nauka-Kultura, Z Drozdowicz, R Sztajer, Poznań, 2011, s. 27-36.
– Kreatywność, szaleństwo i modernizm , Zagadnienia Naukoznawstwa, 2011 online
– Pojęcie choroby psychicznej Karla Jaspersa a współczesne klasyfikacje, Hexis, 1-2, 2011

2010

– Problem rozumienia w filozofii psychiatrii, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, z.3-4 (185-186), 2010, s. 447-459.

2009

Szaleństwo i metoda: spór o naukowość we współczesnej psychiatrii, w: Pogranicza nauki. Protonauka – paranauka-pseudonauka, red. J. Zon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 227-240.
Granice naukowego badania umysłu: między neurokognitywistyką a hermeneutyką „Doświadczenie a intersubiektywność” pod redakcją Katarzyny Dąbrowskiej, Błażeja Olżewskiego, Michała Rupniewskiego, Ewy Wyrębskiej oraz Michała Zawidzkiego Uniwersytet Łódzki 2009
Cielesność i zaangażowanie w perspektywie epistemologicznej „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 1 (179), 2009, s. 69-106.

2008

Problem intersubiektywności w świetle współczesnej neurokognitywistyki: od neuronów lustrzanych po narrację, Studia Philosopiae Christianae, UKSW (44(2008)2, s. 127-164.

Wybrana bibliografia:

Książki:
1. Filozofia ekstremalna: wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta, Wyd. UMCS, Lublin 2002
2. Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010 online

Wybrane artykuły:

2.Tożsamość osobowa w świetle psychopatologii, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 4(162), 2004, s. 787-808.
3.Filozoficzne aspekty zaburzeń tożsamości osobowej, „Sztuka Leczenia” (Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej), tom X, nr 1, 2004, s. 67-75.
4.Psychopatologia filozoficzna – refleksje nad współczesnymi kierunkami rozwoju „Zagadnienia Naukoznawstwa” nr 1(163), 2005, s. 101-105.
5.Filozofia (w) psychiatrii, „Filozoficznie” (wydawnictwo internetowe), wiosna 2007, online
6.Life circle, time and the self in Antoni Kępiński’s concept of information metabolism, “Filosofija. Sociologija/Philosophy. Sociology”, Lithuanian Academy of Sciences: Lietuvos Mokslu Akademijos Leidykla, Vilnius 2007, N.1, s. 44-49.
7.Pamięć i psychopatologia, [w:] Iluzje pamięci, red. S. Wróbel, Wydział Pedagogiczno—Artystyczny UAM: Poznań 2007, s. 331-336.
8.Teoria poznania a nauki o człowieku, [w:] Epistemologia współcześnie, red. M. Hetmański, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007, s. 161-191.
9.Estetyzacja siebie – projekt filozofii jako sztuki życia, „Colloquia Communia”: Stan i perspektywy rozwoju filozofii. Nauka-Media-Sztuka, (red) Andrzej Kapusta, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 1-2(82-83), 2007, s. 120-127.
10.Srzednicki in Phenomenological Perspective, [w:] “Dialogue & Universalism” (Jan Srzednicki-Beyond Philosophical Paradigms), 2008(1-3), s133-138.
11.Psychopatologia w świetle koncepcji umysłu ucieleśnionego, [w:] Utajone funkcje umysłu pod red. Szymon Wróbel, Wydawnictwo UAM Poznań-Kalisz 2008, s. 135-149.
12.Pojęcie „choroby psychicznej”: współczesne spory o definicję, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 3-4(177-178), 2008, s. 269-284.
13.Epistemology and human sciences, “Dialogue & Universalism”, (red. M. Hetmański), 2008, (7-8)s. 127-136.
14.Przekroczyć epistemologię: Jan Srzednicki w fenomenologicznej perspektywie. [w:] A. Motycka (red.), Jana Srzednickiego sapientia restituta, UW, Wydział Filozofii i Socjologii, Warszawa 2008, s. 171-179.
15.Problem intersubiektywności w świetle współczesnej neurokognitywistyki: od neuronów lustrzanych po narrację, „Studia Philosopiae Christianae”, UKSW, 2008, vol. 44, nr 2, s. 127-164.
16.Szaleństwo i metoda: spór o naukowość we współczesnej psychiatrii, w: Pogranicza nauki. Protonauka – paranauka-pseudonauka, red. J. Zon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 227-240.
17.Cielesność i zaangażowanie w perspektywie epistemologicznej „Zagadnienia Naukoznawstwa”, z.1 (179), 2009, s. 69-106.
18.Rozumienie empatyczne w psychiatrii fenomenologicznej – analiza krytyczna Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, red. G. Żurkowska, S. Blandzi, Wyd. J. Rolewski, Toruń 2009, s. 316-327.
19.Granice naukowego badania umysłu: między neurokognitywistyką a hermeneutyką, [w:] Doświadczenie a intersubiektywność (red.) K. Dąbrowska [et al.], Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 147-159.
20.Can Mental Illness be Naturalised?, [w:] M. Miłkowski, K. Talmont-Kamiński (eds.) Beyond Description: Normativity, In Naturalised Philosophy, College Publications, London 2010, s. 261-275.
21.Problem rozumienia w filozofii psychiatrii, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, z.3-4 (185-186), 2010, s. 447-459.online
22.Racjonalność szaleństwa: filozoficzne dyskusje wokół współczesnych koncepcji urojeń, [w:] Z. Drozdowicz (red.) O racjonalności w nauce i życiu społecznym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 36-44. online
23.Dietary Habits and Health Locus of Control among University Students (razem z: J. Sak, R. Krzyszycha, M. Wiechetek, B. Szponar, J. Pawlikowski, R. Patryn, D. Sagan, A. Majchrowska, R. Bogusz), “Journal of Environmental Health”, Vol. 19, Nr 5A, 2010, s. 127-132.
24.Karla Jaspersa projekt psychopatologii, Studia Philosophiae Christianae, 2(2010), s. 105-128 online
25.Racjonalność, przekonania i epistemologia zaangażowana, w: Religia-Nauka-Kultura, Z Drozdowicz, R Sztajer, Poznań, 2011, s. 27-36.
26.Rationality, belief and engaged epistemology, [in:] Epistemology: Contexts, Values, Disagreement, Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, p. 126-129, 2011.
27.Pojęcie choroby psychicznej Karla Jaspersa a współczesne klasyfikacje, Hexis, 1-2, 2011 [Karl Jaspers’ Concept of Mental Illness and Contemporary Classifications]]
28. Komentarz do Thomas Szasz „Mit choroby psychicznej 50 lat później”, Psychiatria po Dyplomie, (1)2012 online
29. Zagadnienie szaleństwa w filozofii i psychiatrii. Rozmowa z dr. Andrzejem Kapustą online
30. Performowanie szaleństwa: narracja i choroba psychiczna,(w:) PERFORMATYWNE WYMIARY KULTURY, red.KATARZYNA SKOWRONEK, red.KATARZYNA LESZCZYŃSKA, Wydawnictwo: LIBRON, 2012 online